Välkommen till Strandgatan två:s Bowlingbokning.
  Bokningen sker i 3 steg.
I första steget väljer du dag genom att stega med pilarna längst upp. Kryssa för de banor du önskar boka vid vald starttid, rödmarkerade tider är upptagna och kan inte bokas. Klicka på fortsätt.

I steg två kontrollerar du att tiderna stämmer och anger namn, mobiltelefon och epostadress. Du får då ett SMS med ett bokningskod som anges i steg 3.

Bokningen är därefter klar och du får en bekräftelse via epost.
 
  Starta